Suryalaya Search

Thursday, September 25, 2008

hadist tentang sedekah 11

Seorang sahabat Anshar puasa, ketika berbuka,
tidak ada makanan buat berbuka lalu terpaksa hanya
minum air, kemudian esok harinya berpuasa lagi
bukanya hanya minum air,

Dan pada hari ketiga ia merasa sungguh-sungguh lapar,
lalu ia diingatkan (diajak) ke rumahnya oleh sahabat
anshar lainnya,

setelah sampai di rumah ia bertanya :
"Bu, ini ada tamu, apa punya makanan ?
jawab istrinya :Ada, untuk makan seorang.
Padahal ia dan istrinya juga puasa, anak-anaknya juga
belum makan,
katanya : Tidurkan dulu anak-anak sebelum makan,
nanti sewaktu tamu makan padamkanlah lampunya,
lalu duduk bersama seakan-akan makan bersama.
Hal itu dilakukan untuk menyenangkan tamunya itu.

Kemudian pada pagi harinya ia shalat subuh, berjamaah
dengan Rasul SAW dan sesudah beliau salam, berkata
kepada Sahabat Anshar : "Sungguh Allah sangat ridla
atas perbuatanmu dan istrimu, lalu beliau SAW membaca
ayat (Hasyr 9) yang artinya : Mereka mengutamakan
kawan melebihi pada dirinya sendiri, sekalipun mereka
sendiri kelaparan, dan orang yang tidak kikir, itulah
orang-orang yang beruntung

No comments:

Post a Comment