Suryalaya Search

Tuesday, September 23, 2008

hadist tentang sedekah 9

Ditanyakan kepada Nabi SAW :

Ya Rasul, ketika engkau keluar dari dunia, maka permukaan bumi lebih baik bagi kami
atau di dalam perutnya.

Kata Abu Hurairah ra, Sabda Beliau :

Jika para penguasa kamu orang baik-baik,
dan para hartawannya dermawan,
serta segala urusan dimusyawaratkan,
maka di permukaan bumi lebih baik
daripada di dalam perutnya.

Tetapi jika para penguasa kamu orang yang jahat-jahat,
dan para jutawannya (orang kaya)
kikir-kikir,
serta segala urusannya dipercayakan kaum wanita,
maka di dalam perut bumi
adalah lebih baik daripada di atasnya

No comments:

Post a Comment