Suryalaya Search

Sunday, August 24, 2008

hadist dzikir 12

Sabda Nabi Muhammad SAW :

"Yang paling utama dari apa yang telah
aku ucapkan dan yang telah diucapkan oleh
Nabi-nabi sebelum aku ialah
kalimat Laa ilaaha illalloh."

(HR. Tirmidzi dari Ibnu Umar)

No comments:

Post a Comment