Suryalaya Search

Wednesday, August 13, 2008

Hadist Dzikir IV

"Tidaklah suatu kaum sambil berdzikir kepada Allah,
kecuali para malaikat akan mengerumuni mereka, dan mereka akan dinaungi oleh rahmat Allah SWT, dan akan diturunkan kepada mereka ketenangan jiwa, dan Allah SWT membangga-banggakan mereka didepan majlisnya"

(H.R Ahmad, Muslim, Timidzi, Ibnu Majjah, dan Baihaqi r.a)

1 comment: