Suryalaya Search

Sunday, August 10, 2008

Hadist Dzikir I

Barang siapa yang banyak melakukan Dzikir kepadaKu dari pada banyak meminta, maka Aku akan memberikan yang paling baik kepadanya yang tidak aku berikan kepada setiap orang yang banyak meminta sedikit berdzikir."

(H.R Baihaqi dari Umar Bin Khattab)

No comments:

Post a Comment