Suryalaya Search

Sunday, November 23, 2008

hadist tentang ikhlas 2

Al-Faqih meriwatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah katanya

Nabi SAW bersabda :

Allah SWT berfirman : Aku tidak memerlukan sekutu ataupun amal yang syirik padaKU, barangsiapa melakukannya, maka terlepas dariKU (bukan urusanKU)

(hadist Qudsi)

No comments:

Post a Comment