Suryalaya Search

Sunday, November 23, 2008

hadist tentang taubat 16

Zaid bin Wahb dari Abu Dzar ra katanya :

Ya RAsul, terangkan isi shuhuf Musa kepada kami,

Jawab beliau SAW : Enam kalimat, yaitu :

  1. KeheranankU terhadap orang yang menyakini neraka, kenapa sempat tertawa ?
  2. Menyakini adanya mati, kenapa sempat bersuka ria ?
  3. Menyakini adanya hisab amal, kenapa sempat berbuat jahat ?
  4. Beriman kepada takdir, kenapa bersusah payah ?
  5. Menyaksikan dunia itu bergolak, kenapa condong kepadanya ?
  6. Menyakini adanya sorga, tapi kenapa tidak memperbanyak amal shaleh ?
--------------------------------------------------------------

Untuk melihat arsip semua hadist
bisa dilihat pada link di bawah ini :

http://hudaya-organization.blogspot.com/2009/05/
index-tentang-hadits-hadist.html

No comments:

Post a Comment