Suryalaya Search

Friday, May 8, 2009

hadits tentang keistimewaan Al Qur'an 4

A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, Nabi SAW
bersabda :

Orang yang melapangkan penghidupan sesama muslim (yang)
tengah kesulitan dunia, pasti Allah melapangkannya kelak
(ketika ia menghadapi kesulitan di) akherat,

Dan orang yang meringankan beban seseorang pasti Allah
meringankannya dunia Akherat.

Allah tetap menolong seorang hamba yang selalu menolong
saudara sesama muslimnya.

Dan orang yang tengah menuntut ilmu agama, pasti Allah
memudahkannya baginya jalan menuju surga/sorga.

Ketika ada suatu jamaah (masyarakat) berkumpul dalam
rumah Allah (Masjid, surau dan lain-lain) belajar dan
memperdalam kitab Allah, pasti mereka dijamin aman, diberi
rahmat dan sekelilingnya dijaga oleh para malaikat dan selalu
disebut-sebut namanya oleh Allah di hadapan para
MalaikatNYA

No comments:

Post a Comment